ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Định Nghĩa

“TNM” nghĩa là hệ thống quản trị tuyển dụng The Next Move, cung cấp các dịch vụ, giải pháp về quản trị quy trình tuyển dụng.

“Người dùng” nghĩa là cá nhân trên 18 tuổi, và/hoặc tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi TNM.

“Công Ty” nghĩa là tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng TNM để tuyển dụng và tìm kiếm ứng viên.

“Ứng Viên” nghĩa là người được Người Dùng giới thiệu cho Công Ty thông qua TNM.

“Công Việc” nghĩa là một hoặc nhiều vị trí công việc của Công Ty mà đang có nhu cầu tuyển dụng trên TNM.

“Dịch Vụ” nghĩa là các dịch vụ được cung cấp trên TNM.

“Phí Dịch Vụ” là khoản phí mà TNM nhận được từ Người Dùng.

“Thưởng Giới Thiệu” là khoản tiền mà Người Dùng nhận được từ TNM, cho việc giới thiệu thành công ứng viên cho Công Ty.

“Sự Kiện Bất Khả Kháng” nghĩa là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể tiên liệu được và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong điều kiện và khả năng cho phép, theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Khái Quát

Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng hệ thống/ứng dụng và các dịch vụ của TNM, Người Dùng đồng ý rằng Người Dùng đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các chính sách và điều kiện của Điều Khoản Chung này.

Các chính sách và điều kiện của Điều Khoản Chung này tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Người Dùng và TNM. Điều Khoản Chung áp dụng cho việc Người Dùng sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi TNM. Nếu Người Dùng không đồng ý Điều Khoản Chung, vui lòng không sử dụng hoặc không tiếp tục sử dụng các dịch vụ và hệ thống TNM.

Người Dùng đồng ý với các cam kết mà Người Dùng đưa ra dưới đây và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm cam kết của Người Dùng theo Điều Khoản Chung này.

3. Điều Kiện Nhận Thưởng Giới Thiệu

Khi Người Dùng giới thiệu Ứng Viên thành công, thì Người Dùng sẽ nhận được phần Thưởng Giới Thiệu, như sau:

 • 100% của phần Thưởng Giới Thiệu sẽ được thanh toán sau khi Ứng Viên vượt qua giai đoạn thử việc và đã ký Hợp Đồng Lao Động chính thức với Công Ty.

Người Dùng có thể giới thiệu Ứng Viên cho nhiều Công Ty tại cùng một thời điểm.

Người Dùng không thể giới thiệu Ứng Viên cho nhiều Công Việc của một Công Ty tại cùng một thời điểm.

TNM có quyền xem hồ sơ Ứng Viên và từ chối tiếp nhận các hồ sơ bị trùng lặp.

Người Dùng đồng ý và xác nhận rằng, trong mọi trường hợp, nếu Công Ty chưa thanh toán Phí Dịch Vụ cho TNM, TNM sẽ không trả Thưởng Giới Thiệu cho Người Dùng.

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về thông tin cá nhân mà Người Dùng đã cung cấp cho TNM, như địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, chi tiết thanh toán, Người Dùng phải cập nhật thông tin của Người Dùng trên hệ thống. Mọi sự thay đổi thông tin mà không cập nhật lên hệ thống dẫn đến phát sinh các vấn đề trong quá trình sử dụng các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề về thanh toán, TNM sẽ không chịu trách nhiệm.

4. Điều Khoản Thanh Toán

Giá trị thanh toán: là giá trị được tính theo tỷ lệ tiền thưởng của một giao dịch thành công căn cứ vào Điều kiện nhận Thưởng quy định tại Mục 3.

Số tiền thanh toán: là tổng số tiền thưởng của những giao dịch thành công theo điều kiện nhận Thưởng tại Mục 3.

Số tiền thực nhận: là Số tiền thanh toán mà đã được khấu trừ đi 10% PIT (thuế TNCN).

Nếu khi Ứng Viên đi phỏng vấn mà vẫn chưa biết được thông tin về Công Việc và/hoặc về Công Ty (được cung cấp trong JD) thì Người Dùng chỉ được nhận 20% của phần Thưởng Giới Thiệu.

Thời hạn thanh toán: TNM sẽ tổng hợp tiền thưởng của Người Dùng phát sinh trong Chu kỳ tổng hợp giao dịch, và thanh toán vào ngày 07 hàng tháng (nếu ngày 07 rơi vào cuối tuần hoặc ngày Lễ, thì Người Dùng sẽ nhận khoản thanh toán vào ngày làm việc liền kề sau đó).

Chu kỳ tổng hợp giao dịch: là từ ngày 01 đến ngày 30 hoặc 31 của tháng được tính (ngày 28 hoặc 29 nếu là Tháng Hai).

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào Tài khoản Ngân Hàng do Người Dùng cung cấp. Người Dùng chịu trách nhiệm đối với khoản Phí thanh toán ngân hàng (nếu có phát sinh).

Các khiếu nại đối với khoản thanh toán được nhận phải được gửi đến TNM thông qua hộp thư hỗ trợ: support@thenextmove.it trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Người Dùng nhận được khoản thanh toán. Các khiếu nại sau thời hạn 07 (bảy) ngày này sẽ không được giải quyết và TNM sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào sau thời hạn 07 (bảy) ngày nêu trên.

5. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

TNM tôn trọng quyền riêng tư của thông tin cá nhân và dữ liệu của Người Dùng và sẽ đảm bảo đội ngũ TNM tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo mật và bí mật đối với tất cả thông tin và dữ liệu cá nhân mà Người Dùng gửi qua hệ thống TNM.

Người Dùng đồng ý để TNM thu thập, sử dụng, tiết lộ, và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho các mục đích như được mô tả bên dưới;

Mục đích Thu thập và Sử dụng Dữ liệu Cá nhân:

TNM thu thập và sử dụng thông tin và dữ liệu trên hệ thống bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau:

 • Để thực hiện các nghĩa vụ của TNM đối với các chính sách và điều kiện được nêu trong Điều Khoản Chung này;
 • Cho hoạt động hàng ngày của các dịch vụ được cung cấp cho Người Dùng;
 • Để hỗ trợ Công Ty đánh giá mức độ phù hợp của các ứng viên cho vị trí tuyển dụng;
 • Để cung cấp cho Người Dùng các dịch vụ khác nhau được cung cấp bởi hệ thống TNM và các bản tin, thông tin về cơ hội việc làm và các tài liệu về tuyển dụng;
 • Để xử lý và theo dõi các thắc mắc, yêu cầu và khiếu nại từ Người Dùng;
 • Liên hệ với Người Dùng về các thông báo và thông tin liên lạc hành chính liên quan đến việc Người Dùng sử dụng hệ thống/ứng dụng và các dịch vụ của TNM và để trả lời các thắc mắc hoặc yêu cầu của Người Dùng;
 • Để hỗ trợ TNM phát triển cho các mục đích tiếp thị và quảng bá trong tương lai hoặc các mục đích nội bộ khác;
 • Để xác minh danh tính của Người Dùng trong các bài đăng, tài liệu, đại diện, tin nhắn, quan điểm hoặc nhận xét đã đăng hoặc thông tin khác (gọi chung là "Thông tin") trên hệ thống TNM;
 • Để cho phép Người Dùng tận hưởng các lợi ích của mình với tư cách là thành viên của hệ thống bằng cách đăng ký tham gia các sự kiện và chương trình khuyến mãi đặc biệt do TNM và/hoặc các bên đối tác của TNM tổ chức;
 • Để có được số liệu thống kê để phân tích việc sử dụng hê thống nhằm giúp phát triển và nâng cấp hệ thống hơn nữa;
 • Để TNM thực hiện các nghĩa vụ của TNM theo pháp luật.

Nếu Người Dùng không đồng ý cho TNM sử dụng Thông tin Cá nhân của Người Dùng cho bất kỳ Mục đích nào nói trên, xin vui lòng thông báo cho TNM qua địa chỉ thư điện tử: support@thenextmove.it

6. Cam Kết Của Người Dùng

Bằng việc sử dụng hệ thống TNM, Người Dùng bảo đảm và cam kết rằng:

Người Dùng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để đọc hiểu và đồng ý với Điều Khoản Chung này.

Người Dùng chấp nhận các chính sách và điều kiện của Điều Khoản Chung này, và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Chung.

Người Dùng sẽ không tiếp cận với bất kỳ đối tác nào của TNM để giới thiệu bất kì dịch vụ nào tương tự với dịch vụ TNM đang cung cấp.

TNM có quyền xóa bất kỳ thông tin nào khỏi hệ thống vì bất kỳ lý do gì mà theo nhận định của mình, là vi phạm Điều Khoản Chung, và/hoặc vi phạm pháp luật, và/hoặc có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc nghi ngờ bất hợp pháp, vi phạm các quy định quy tắc chung, hoặc nguy hại, đe dọa sự an toàn của hệ thống, của Người Dùng, của các bên liên kết của TNM mà đã đang và sẽ sử dụng hệ thống/ứng dụng và các dịch vụ của TNM.

TNM có quyền trục xuất Người Dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của Người Dùng tới hệ thống TNM và/hoặc sử dụng các dịch vụ cung cấp bởi TNM khi vi phạm Điều Khoản Chung, và/hoặc vi phạm quy tắc và quy định của hệ thống, và/hoặc vi phạm pháp luật.

Người Dùng sở hữu thông tin mà Người Dùng đăng lên hay truyền tải trên và/hoặc thông qua hệ thống/ứng dụng TNM. Người Dùng được cấp quyền và giấy phép theo quy định cho việc đăng và sử dụng thông tin trên hoặc thông qua hệ thống/ứng dụng TNM mà không vi phạm, chiếm đoạt hay xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu thương mại và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ.

Tất cả các thông tin Người Dùng cung cấp là đúng và chính xác, và Người Dùng sẽ chỉ sử dụng hệ thống/ứng dụng và các dịch vụ của TNM cho các mục đích hợp pháp.

Người Dùng sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm mục đích cố gắng làm gián đoạn hoặc gây tổn hại đến hệ thống và các dịch vụ của TNM dưới bất kỳ hình thức thức nào.

Người Dùng sẽ không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc tài khoản của Người Dùng trên hệ thống TNM và Người Dùng không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Người Dùng đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại do việc Người Dùng vi phạm Điều Khoản Chung này mà không phải do lỗi của TNM, và/hoặc khi TNM là bên thứ ba không biết và không buộc phải biết rằng, trước khi sử dụng hệ thống và các dịch vụ của TNM, Người Dùng đã bị ràng buộc trong bất kỳ thỏa thuận nào với bất kỳ bên thứ ba nào.

Tuân thủ tuyệt đối Điều Khoản Chung, các quy tắc và quy định của hệ thống TNM trong suốt quá trình sử dụng hệ thống/ứng dụng và các dịch vụ của TNM.

Chịu các chế tài khi vi phạm các quy định và quy tắc theo quy định tại Điều Khoản Chung này.

7. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Chỉ TNM mới được quyền sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến hệ thống/ứng dụng và các dịch vụ của TNM, và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin khác do Người Dùng, hoặc bất kỳ bên nào gửi đến và/hoặc đề xuất cho TNM.

Điều Khoản Chung này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho Người Dùng bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến hệ thống/ứng dụng và các dịch vụ của TNM. Tên Công Ty, Logo, Hệ Thống, Dịch Vụ, Phần Mềm, Ứng Dụng là các nhãn hiệu của TNM và Người Dùng không được trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng.

Người Dùng phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến TNM, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về công việc kinh doanh, hệ thống, dịch vụ, sản phẩm, kế hoạch tiếp thị, quảng bá hoặc các hoạt động khác của TNM được tiết lộ cho Người Dùng hoặc đã được Người Dùng thu thập gián tiếp hay trực tiếp từ TNM hoặc từ bất kỳ các bên liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết Điều Khoản Chung này. Người Dùng đảm bảo thêm rằng Người Dùng chỉ sử dụng thông tin bí mật đó để sử dụng hệ thống/ứng dụng và các dịch vụ của TNM và không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của TNM.

8. Giải Quyết Tranh Chấp

TNM sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên có liên quan đến nhau trong một hoặc nhiều dịch vụ được cung cấp bởi TNM mà không thông qua hệ thống của TNM.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Người Dùng và TNM sẽ được giải quyết trên cơ sở hòa giải thương lượng. Nếu tranh chấp không thể giải quyết bằng hòa giải và thỏa thuận, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền hoặc Trọng tài thương mại để giải quyết.

Hồ sơ Ứng Viên được Người Dùng nộp thông qua TNM sẽ được thông báo đến Ứng Viên và cần sự cho phép của Ứng Viên trước khi được chuyển đến Công Ty. Nếu TNM nhận được thông báo từ Ứng Viên là họ chưa từng cho phép Người Dùng đại diện cho họ, TNM sẽ có quyền dừng tất cả các hoạt động của Người Dùng liên quan đến Ứng Viên đó trên hệ thống của TNM để đảm bảo quyền riêng tư cho mọi cá nhân.

9. Giới Hạn Trách Nhiệm

Người Dùng đồng ý và xác nhận rằng, bằng việc đồng ý với Điều Khoản Chung, Người Dùng miễn trừ TNM khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm hoàn trả, bồi thường thiệt hại cho bất kỳ bên nào, vv do Người Dùng vi phạm các quy tắc, chính sách của Điều Khoản Chung. Như vậy, đối với mọi yêu cầu từ bất kỳ bên thứ ba nào do hành vi vi phạm của Người Dùng, Người Dùng sẽ là người chịu trách nhiệm duy nhất, mà TNM không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hành vi vi phạm của Người Dùng.

TNM không và sẽ không tiếp cận hoặc giám sát sự phù hợp, tính pháp lý, khả năng, hoạt động của bất kỳ bên nào với Người Dùng và Người Dùng rõ ràng từ bỏ và giải phóng TNM khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến bên thứ ba và Người Dùng.

TNM sẽ không là một bên trong tranh chấp hoặc đàm phán tranh chấp giữa Người Dùng và bất kỳ bên thứ ba nào khác. Người Dùng tự chịu trách nhiệm đối với các hành vi của mình liên quan đến hệ thống/ứng dụng và các dịch vụ của TNM. Người Dùng rõ ràng từ bỏ và giải phóng TNM khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoạt động tố tụng hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hệ thống/ứng dụng và các dịch vụ có liên quan đến bất kỳ quan hệ nào giữa Người Dùng với bất kỳ bên thứ ba nào.

10. Chế Tài Khi Vi Phạm Điều Khoản Chung

TNM có quyền quyết định một tài khoản có vi phạm Quy chế tài khoản, Quy chế hoạt động, Quy định giới thiệu Ứng Viên, hoặc có hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của TNM hay không khi có đủ căn cứ cho rằng Tài khoản đó có hành vi vi phạm. Với trường hợp vi phạm:

 • TNM bảo lưu quyền chấm dứt vĩnh viễn hoặc chấm dứt tạm thời hoạt động của Tài khoản nếu Người Dùng được xác định đã vi phạm Quy chế tài khoản, Quy chế hoạt động, Quy định giới thiệu Ứng Viên và, có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của TNM hoặc ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ giữa TNM và các bên đối tác;
 • TNM có quyền yêu cầu Người Dùng một khoản phạt vi phạm tương ứng gấp 03 (ba) lần số tiền thiệt hại do Người Dùng gây ra và hủy bỏ các khoản thưởng. Ngoài ra Người Dùng có thể chịu thêm các khoản phạt khác theo quy định luật pháp Việt Nam nếu có.

Trường hợp Người Dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào theo quy định tại Điều Khoản Chung này mà không do Sự Kiện Bất Khả Kháng và không do lỗi của TNM, TNM có quyền thực hiện các hành động sau:

 • Xóa bỏ Tài khoản của Người Dùng trên hệ thống của TNM;
 • Yêu cầu Người Dùng hoàn trả tất cả các khoản tiền đã nhận được từ TNM mà Người Dùng có được thông qua hành vi vi phạm của mình;
 • Yêu cầu Người Dùng một khoản phạt vi phạm tương ứng gấp 03 (ba) lần số tiền Người Dùng có được thông qua hành vi vi phạm của mình.

11. Quy Tắc Ứng Xử

Khi tham gia hệ thống của TNM, TNM cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho Người Dùng. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp hiểu nhầm hoặc bất khả kháng dẫn đến những tranh cãi không đáng có. Khi có vấn đề không hài lòng, Người Dùng xin vui lòng giữ bình tĩnh, không sử dụng từ ngữ kích động, đe dọa, và không phát tán thông tin, hình ảnh sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

12. Cập Nhật Thay Đổi Điều Khoản Chung

TNM bảo lưu quyền cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh Điều Khoản Chung này bất kỳ lúc nào khi TNM thấy cần thiết, vì vậy Người Dùng nên xem lại Điều Khoản Chung này thường xuyên. Nếu TNM quyết định cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh Điều Khoản Chung này, TNM sẽ đăng những thay đổi đó lên hệ thống/ứng dụng này và/hoặc những nơi khác khi TNM cho là phù hợp.

Nếu TNM thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Điều Khoản Chung, TNM sẽ thông báo cho Người Dùng trên hệ thống/ứng dụng hoặc thông qua email của Người Dùng đã đăng ký với TNM.

Những thay đổi trong Điều Khoản Chung sẽ được áp dụng kể từ thời điểm TNM đăng tải lên hệ thống/ứng dụng này. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng hệ thống/ứng dụng và các dịch vụ của TNM sẽ cấu thành sự chấp nhận các thay đổi đối với Điều Khoản Chung này.

13. Lời Kết

TNM mong muốn nhận được sự hỗ trợ và tin tưởng của Người Dùng cho hệ thống của TNM, do đó TNM rất đề cao và trân trọng các ý kiến đóng góp cải thiện từ Người Dùng. Khi có bất kỳ khiếu nại hoặc tình huống không hài lòng nào với việc sử dụng hệ thống TNM, Người Dùng vui lòng góp ý, phản hồi trực tiếp đến bộ phận chăm sóc khách hàng tại địa chỉ hộp thư điện tử: support@thenextmove.it

Trân trọng!

Đội ngũ TNM